โครงการการขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา

    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน และมีนายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารวมถึงเพื่อประสาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานปปส. ได้แก่ คุณทิพเมษฐ์ สังขวรรณะ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้แก่ คุณฐิติรัตน์ วสิษฐ์พลพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสวนดอก โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 30 คน บุคลากรที่สอนสาระที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ช้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 80 คน ดูภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s