สพม.๓๒ สู่คุณภาพ จุดที่ ๗

 กิจกรรมคาราวานนิเทศ “สำนักงานเขตฯ พบเพื่อนครู” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ โดยทำบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่กับโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ เป็นประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูในสังกัดสหวิทยาเขตทุกคนทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ดูภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s